Zajęcia WCT+ trwają 1 godzinę lekcyjną – 45 minut.
Jeśli jest inaczej to wyraźnie jest opisany czas trwania zajęć (np. EDB – trwa w blokach 1,5 godz.).
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty trwają 1,5 godziny.

Projekt WCT+ wystartuje na przełomie października i listopada 2023 r., zakończy się natomiast pod koniec marca 2024 r.